Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Low Bandwidth Invert Color A- A A+
२०८१ सालको सार्वजनिक विदाका दिनमा कार्यालयको सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।
हातहतियार नविकरण सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना
फोकल पर्सन तोकी सहजीकरण डेस्क सम्बन्धी जरुरी सूचना
सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण/दुरुपयोगको सूचना, प्रमाण वा विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धी जरुरी सूचना
२०८१_सालको_सरकारी_तथा_सार्वजनिक_विदा_(५४_१०_२९).pdf
Tulsi Bahadur Shrestha
Tulsi Bahadur Shrestha

Chief District Officer

Kalpana Ghimire Nepal
Kalpana Ghimire Nepal

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Information Officer)

9851314833

Sujan Phago Limbu
Sujan Phago Limbu

Administrative Officer

Hari Chandra Budha
Hari Chandra Budha

Administrative Officer

Pradip Rai
Pradip Rai

Administrative Officer

Ram Bahadur Rawal
Ram Bahadur Rawal

Computer Operator

Organizational Structure

Citizen Charter

Please find the services that we provide


Charter Category
Citizen Charter

Complain Officer :

Last Updated : 2081-01-02 16:55:06

© All Rights Reserved to District Administration Office, Lalitpur

Powered By: ProActive Developers