Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन


राहदानी लिनकाे लागि आवश्यक कागजपत्रहरू
१. पुरानाे राहदानी भए अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।
२. बैक भाैचर ।
३. सक्कल नागरिकता वा नाबालक परिचय पत्र सहित सम्बन्धित व्यक्ति ।
४. List काे Lot no. र Serial Number टिपेर आउनुहाेला ।