Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

ललितपुर जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु

क्र.सं.
स्थानीय तहहरु
वडा संख्या
१)
ललितपुर महानगरपालिका  
२९
२)
गोदावरी नगरपालिका 
१४
३)
महालक्ष्मी नगरपालिका   
१०
 कोन्ज्योसोम गाउँपालिका
वागमती गाउँपालिका
माहाङ्काल गाउँपालिका