Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

ठेगाना : लक्ष्मीनिवास, मानभवन

फोन नं : ९८५१२२७७७७ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी), ०१-५५३५१२९ (सहायक प्र.जि.अ.), ०१-५५२११६५/०१-५५५२८४४ (पि.ए.शाखा - सम्पूर्ण शाखाहरुबारे जानकारी), ०१-५५२३०५१ (दर्ता/चलानी तथा सोधपुछ शाखा)

फ्याक्स : ०१-५५२३०५१

इमेल : daolalitpur5@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/District-Administration-Office-Lalitpur-743239479350659/?modal=admin_todo_tour

Twitter : https://twitter.com/daolalitpur

मातहतका कार्यालयहरु