Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

मापदण्ड विपरित सञ्चालित नदिजन्य तथा खानी जन्य पदार्थको उत्खनन ओसारपसार तथा बिक्रीबितरण बन्द गर्ने सम्बन्धमा

3 महिना अगाडी

2077-07-04


khanijannya_.jpg तस्बिर :

मापदण्ड विपरित सञ्चालित नदिजन्य तथा खानी जन्य पदार्थको उत्खनन ओसारपसार तथा बिक्रीबितरण बन्द गर्ने सम्बन्धमा