Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Low Bandwidth Invert Color A- A A+

सम्पर्क 2076-05-09

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर
सम्पर्क
९८५१२२७७७७ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)
Email: 
०१-५५३५१२९, 9851314833 (सहायक प्र.जि.अ.)
०१-५५२११६५ (पि.ए. शाखा - सम्पूर्ण शाखाहरुबारे जानकारी)
 
फयाक्स
०१-५५२३०५१ (दर्ता/चलानी तथा सोधपुछ शाखा)
 
Email: daolalitpur5@gmail.com
                      : avilekh.daolalitpur@gmail.com
Web: www.daolalitpur.moha.gov.np
 
मातहतका कार्यालयहरु


Last Updated : 2081-01-02 16:55:06

© All Rights Reserved to District Administration Office, Lalitpur

Powered By: ProActive Developers