Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

मिति २०७६।०९।१८ गते शुक्रबारका दिन पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका नागरिकलाई नागरिकता वितरण

2076-09-20

2076-09-20


20200102_120102(2).jpg तस्बिर :

मिति २०७६।०९।१८ गते शुक्ररबारका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री भागिरथ पाण्डेयज्यूबाट पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरीयो ।