Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

डिजिटल वडापत्र (Digital Charter) सञ्चालन

2076-05-05

2076-05-05


01(6).jpg तस्बिर :

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री प्रेमराज जोशीज्यूबाट कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुलाई सेवा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यालयको नागरिक वडापत्र एवं विभिन्न सूचना सहित जडान भएको डिजिटल सूचना पाटी/नागरिक वडापत्रको शुभारम्भ गर्नु भई सञ्चालनमा आएको छ ।