Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

प्रभा बज्राचार्य मण्डल


प्रभा बज्राचार्य मण्डल


प्रभा बज्राचार्य मण्डल
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता प्रतिलिपि तथा नाबालक शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9844220658
बहाल मिति २०७७ मंसिर १३