Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

ललितकुमार बस्नेत

  • ललितकुमार बस्नेत

ललितकुमार बस्नेत


ललितकुमार बस्नेत
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल basnet_lk@yahoo.com
सम्पर्क 9851242155
बहाल मिति २०७७ भाद्र ८