Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

मिति २०७६ पौष २७ गते २२औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस (२०७६।१०।०२) मनाउने सन्दर्भमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न