Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

मिति २०७६।०७।०५ गते कार्यालय प्रमुख र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अवसरमा लिइएका तस्बीरहरु