Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

मिति २०७६।०६।२६ गते गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको संयुक्त आयोजनामा "विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०७६" मनाउने क्रममा लिइएका तस्बीरहरु