Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

लक्ष्मीनिवास, मानभवन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा सम्पन्न ५ औं राष्ट्रिय योग दिवस २०७६ का झलकहरु