Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Low Bandwidth Invert Color A- A A+

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कक्ष सञ्चालन

2076-05-05

2076-05-05


NID01(3).jpg Images :

राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको विवरण दर्ता गर्ने कार्य सञ्चालन ।

Last Updated : 2079-10-19 12:17:01

© All Rights Reserved to District Administration Office, Lalitpur

Powered By: ProActive Developers