Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Low Bandwidth Invert Color A- A A+

डिजिटल वडापत्र (Digital Charter) सञ्चालन

2076-05-05

2076-05-05


01(6).jpg Images :

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री प्रेमराज जोशीज्यूबाट कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुलाई सेवा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यालयको नागरिक वडापत्र एवं विभिन्न सूचना सहित जडान भएको डिजिटल सूचना पाटी/नागरिक वडापत्रको शुभारम्भ गर्नु भई सञ्चालनमा आएको छ ।

Last Updated : 2079-10-19 12:17:01

© All Rights Reserved to District Administration Office, Lalitpur

Powered By: ProActive Developers