Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Low Bandwidth Invert Color A- A A+

२०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानून बमोजिम निर्वाचन खर्चकोविवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको सूची

4 months ago

2079-06-11


२०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानून बमोजिम निर्वाचन खर्चकोविवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको सूची

Name of File Download
ललितपुर_महानगरपालिका.pdf
कोन्_ज्योसोम_गाउँपालिका.pdf
गोदावरी_नगरपालिका.pdf
बागमती_गा.पा..pdf
महाँकाल_गाउँपालिका.pdf
महालक्ष्_मी_नगरपालिका.pdf

Last Updated : 2079-10-19 12:17:01

© All Rights Reserved to District Administration Office, Lalitpur

Powered By: ProActive Developers