Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Nepal Government

Ministry of Home Affairs

District Administration Office, Lalitpur

Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2076-05-09 कर्मचारी विवरण
2077-04-12 ललितपुर जिल्लाको आ.व. २०७७।०७८ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
Notice 2077-04-12
2076-08-23 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता अपरेटर छनौट सम्बन्धी आधारहरु र पाठ्यक्रम
Notice 2076-08-23
2076-07-05 यमपञ्चक (तिहार) मनाउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति
Press Release 2076-07-05
2076-05-04 ललितपुर जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु
2076-05-04
2076-04-30 डाउनलोड
2076-04-30
2075-06-25 जिल्ला परिचय
2076-05-11 कार्यालयको घर जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण
2076-05-11 राहत वितरण सम्बन्धी विवरण
2076-05-22 १६ औं निजामती सेवा दिवस, २०७६ विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो ।
News 2076-05-22
2076-05-11 नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिएका र सट्टा भर्ना दिएका घर जग्गाको विवरण
2076-05-04 राष्ट्रिय परिचयपत्र
2076-05-04
2076-05-11 नागरिक सेवा वडापत्र
2076-05-11
2076-05-11 सन्धी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था
2076-04-30 कोठा नं सहितको नागरिक वडापत्र
2076-05-11 कार्यालय परिचय
2076-05-06 जिल्ला समन्वय समिति, ललितपुर
Links 2076-05-06
2078-04-19 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको मिति २०७८/०४/१९ गते जारी निषेध आदेश ।
Notice 2078-04-19
2078-04-08 आ.व.२०७८/०७९ को ललितपुर जिल्लाको ज्यालादार तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट
Notice 2078-04-08
2076-05-11 आपतकालिन कार्य योजना
2076-05-11 ऐन नियम संग्रह
2076-05-11
2076-05-11 घर जग्गाको विवरण
2076-05-11
2076-05-11 DDMC का निर्णयहरु
2076-05-11 कार्य योजना
2076-05-11 DPRP
2076-05-11 विपद् व्यवस्थापन
2076-05-11
2076-05-11 सूचनाको हक कार्यान्वयन
2076-05-11
2076-05-11 अन्य
2076-05-11 घुम्ती शिविर संचालन
2076-05-11 नागरिक सुनुवाई
Last Updated : 2079-10-19 12:17:01

© All Rights Reserved to District Administration Office, Lalitpur

Powered By: ProActive Developers